← Alles over de Sustainable Interior Design Awards

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Doel

De Sustainable Interior Design Awards stimuleren creativiteit in de ontwikkeling en het vermarkten van duurzame designproducten. Met de awards zetten we vernieuwend design dat een positieve impact heeft op mens en milieu in de spotlight. De awards zijn  een initiatief van Flinders, een woonwinkel die de duurzaamheid van designproducten wil stimuleren, op weg naar een circulaire woonindustrie.

Artikel 2. Het product 

Het door jou ingezonden product voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Je vrijwaart Flinders en alle betrokkenen bij de organisatie van de Sustainable Interior Design Awards voor aanspraken van derden ter zake. Je bent geïnspireerd door design en jouw product is uniek en is niet eerder op de markt gebracht. Jouw product scoort hoog op zoveel mogelijk criteria van duurzaamheid zoals beschreven in het Sustainable Product Evaluation Model van Flinders.

Wat maakt een product duurzaam? Er is geen eensluidende definitie aangezien er veel factoren een rol spelen. Alle producten die we produceren, hebben impact op de omgeving. Dus als we praten over een duurzaam product is het beter om het te zien als een relatieve term die de sociale-, technische- en milieuaspecten van een product vergelijkt ten opzichte van een aspirationele nullijn of standaard. Met het door Flinders ontwikkelde model worden een zestal criteria van duurzaamheid onder de loep genomen. Het model is gebaseerd op de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals = SDG's) van de Verenigde Naties (UNESCO, 2015). Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Artikel 3. Deelname / inschrijving

 • De inschrijving sluit op 30 juni 2020; de procedure zoals opgenomen op de website dient gevolgd te worden
 • De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk (natuurlijke personen en bedrijven)
 • Een product kan gezamenlijk worden ingezonden en geldt dan als eén deelname die kan meedingen naar één prijs
 • Alleen inzenders die het complete digitale formulier op de website van Flinders hebben ingevuld, kunnen deelnemen
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het compleet inzenden van het digitale aanmeldformulier inclusief beeldmateriaal en draagt zelf de kosten voor het maken van beeldmateriaal
 • Je mag zo vaak meedoen als je wilt en moet je voor ieder product opnieuw inschrijven met een apart aanmeldformulier
 • De organisatie van de Sustainable Interior Design Awards kan producten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen van deelname uitsluiten, zowel voor, tijdens als na de jurering

Artikel 4. Categorieën en prijzen

Tijdens de Sustainable Interior Design Awards 2020 bieden we twee categorieën aan waar je je product voor kunt inzenden:

 1. De Sustainable Product Awards: dé designprijs voor duurzame producten wereldwijd. Iedereen die zich aangesproken voelt, mag voor deze categorie inzenden;
 2. De Sustainable Brand Awards: dé designprijs voor designmerken wereldwijd.

De winnaars krijgen prominente aandacht op de Flinders platformen, in het magazine EH&I en via het uitgezonden persbericht. Hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

Artikel 5. Inzenden van het product

 • Deelnemen is uitsluitend mogelijk door inzending van een compleet ingevuld digitaal aanmeldformulier op de website van Flinders
 • Het is toegestaan ingezonden producten bij Flinders te (laten) bezorgen
 • Het product stuur je in als een digitaal document met omschrijving en beeld of video via het formulier op de website van Flinders

Artikel 6. Selectie

 • De eerste selectie van de inzendingen vindt plaats aan de hand van de beoordeling van de digitale inzendingen door een selectiecommissie bestaande uit medewerkers van Flinders. De selectiecommissie van Flinders selecteert een top 10 uit alle inzendingen in elke categorie
 • Een internationale onafhankelijke jury zal uit de top 10 een top 3 selecteren voor de vier prijzen
 • Een internationale jury kiest voor de vier prijzen uit de top 3 een winnaar
 • De top 3 wordt uitgenodigd voor de awardshow op 21 augustus 2020
 • Flinders kan inzendingen zowel voor, tijdens als na de jurering uitsluiten van deelname 

Artikel 7. intellectueel eigendom

 • Door inzending van het product garandeer je dat jouw product een eigen creatie is die geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals auteursrechten, modelrechten en merkrechten, en vrijwaar je Flinders tegen aanspraken van derden die oudere rechten op jouw product menen te hebben;
 • Met de inzending van jouw product verleen je Flinders het recht om:
 1. Jouw product(en) te verkopen op Flinders platformen, online marktplaatsen en/of op een fysieke locatie
 2. Jouw product en alle digitale afbeeldingen daarvan voor PR en marketingdoeleinden (offline en online) te gebruiken zowel voor, tijdens als na de awardshow op 21 augustus 2020. Hierbij zal de naam van de ontwerper en het merk worden vermeld;
 3. Nationale en internationale pers en media toe te staan beeldmateriaal van jouw product(en) te gebruiken voor publicatie. Digitaal en eventueel analoog te gebruiken in educatieve-, informatieve-, promotionele- en interactieve uitingen en platformen van (of door) Flinders. En op zowel bestaande als toekomstige digitale omgevingen en platformen;
 4. Gedrukte en digitale publicaties die door of namens Flinders worden gemaakt, uit te geven waaronder magazines;
 5. Bezoekers aan de awardshow foto’s te maken van een afbeelding van jouw inzending en/of het product en deze te gebruiken voor alle denkbare doeleinden. Bijvoorbeeld door ze te delen op social media. Flinders aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer bezoekers de door hen gemaakte foto’s op enigerlei wijze commercieel gebruiken. Voor dit gebruik is Flinders geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 8. Uitslag bindend

Over de redenen van de selectie, de uitslag en de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 9. Overig

 • Werknemers en freelancers die betrokken zijn bij Flinders en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname
 • Producten die niet op een adequate wijze beschikbaar zijn voor jurering worden van deelname uitgesloten
 • Voor genomineerden en winnaars geldt: Flinders moet waar mogelijk de naam van de ontwerper en het merk vermelden
 • Flinders kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de inschrijvingstermijn aanvullen of wijzigen
 • Met het akkoord gaan van de voorwaarden tijdens het inschrijftraject geef je Flinders toestemming te vragen om nadere informatie en bevestig je het formulier naar waarheid ingevuld te hebben
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing